Voor Wie?

We richten ons op volwassenen, jeugdigen en jongeren. Onze aandacht gaat in het bijzonder uit naar mensen met een interculturele bagage, expats/migranten, Nederlanders in het buitenland, mensen die problemen hebben met hun gender- en/of seksuele identiteit, sporters en mensen die in aanraking zijn gekomen met politie/justitie. Lof der Zotheid zal vooral mensen aanspreken die privacy, vrijheid van keuze en hokjes-vrije benadering belangrijk vinden.

voor wie?